Название коомпании
Текст заявки
(например: Лента Полилен 40-ЛИ-45 — 1т, праймер, НК-50 140кг)